LAD OS HJÆLPE MED AT FINDE VEJEN...

Vi sidder ikke nødvendigvis bag skærmen og udvikler strategier og nye koncepter. Naturen og virkeligheden er vores foretrukne arbejdsplads. Her er rummeligt. Højt til loftet. Og masser af inspiration til bæredygtige forretningsmodeller. 

Siden 2010 har vi primært arbejdet indenfor fødevareområdet. Opgaverne har været mangeartede, men altid med fokus på udvikling og vækst. Vi har arbejdet tæt sammen med fødevarevirksomheder, producenter, landbruget, restaurationsbranchen, turismeaktører, organisationer, viden- og uddannelsesinstitutioner. Vi har stået for facilitering af bl.a. kokkenetværk og forskellige klyngesamarbejder mellem fødevareproducenter og turismeaktører

HER TALER DU MED EJERNE

insikt er Kis og Bjarne Thy. Vi har været selvstændige i reklame- og kommunikationsbranchen siden 1994, og har gennem årene opbygget stærke kompetencer, når det handler om at hjælpe vores kunder med at finde den unikke DNA, der gør dem til noget særligt

Vi slipper ikke før målet er nået - og indgår gerne efterfølgende i et sparringsforløb, som sikrer kontinuitet og bidrager på den lange bane

Kis er den udfarende, hvor begejstring, vilje og evne til at se, udvikle og eksekvere nye tiltag er kendetegnende. Strategi, branding, storytelling og forretningsudvikling for fødevarevirksomheder, store som små er det, hun brænder allermest for.

Kis befinder sig bedst i ”marken” – ude i virkeligheden. Om det er hos landmanden, snapse-producenten, mejeriet eller hos fiskemanden, så er det altid der, ideerne begynder at rulle.

Kis stvlerjpg

Bjarne er den, der fra helikopterperspektiv researcher og analyserer de elementer, som skal sikre overblik og grundlag for processen. Blikket er skarpt rettet mod bæredygtige forretnings- og bundlinjemodeller.

Og så er der jo det med at få system og struktur på processerne - nogen vil sige det lidt kedelige, måske - men samtidig vigtige elementer og specielt i større sammenhænge, hvor forskellige interessenter er involveret.

Bjarne stvlerjpg

NØGLEORD FOR VORES VIRKE:

Forretningsudvikling – strategi- og konceptudvikling

salg – markedsføring – forbrugeradfærd – sociale medier

research – markedsanalyser – storytelling

messer og udstillinger – smags- og naturturisme

udvikling af bæredygtige forretningsmodeller

udvikling af lokale fødevarekoncepter

branding af produkter, virksomheder, byer

rådgiver for virksomhedsejere – bestyrelsesarbejde

nyt logopng 

Kis Thy - mobil +45 2330 6059 - kis@insikt.dk

Bjarne Thy - mobil +45 2330 6075 - bt@insikt.dk

Kontor adresser:

Bramdrupvej 24 - 6040 Egtved
Fødevarepark Skjern Enge - Feldsingvej 3 - 6900 Skjern 

CVR-nr 32854648 

Danske Bank: reg 9544 konto 4489251795