Foodtelling

Fødevarer | kultur | Natur | Turisme

FOODTELLING
tager den velkendte storytelling et spadestik dybere

Sparebølgen har ramt danskerne.
Hvad skal der til for at imødekomme kundernes ønske om billigere fødevarer, når nu det naturligt koster mere at producere, dyrke eller indkøbe gode råvarer.

Hvordan sikrer du, som mindre aktør, både salg og indtjening i en ny markedssituation?

"Hvis vi ikke forstår værdien - forstår vi heller ikke prisen"

FOODTELLING engagerer forbrugerne gennem en fødevarespecifik linse, som tager afsæt i de trends og tendenser, der former vores købsadfærd. Herved kan vi skabe en stærkere følelsesmæssig forbindelse og forståelse for fødevarernes værdi.

Jeg er blevet udfordret med spørgsmål om min målgruppe. Har lært om vigtigheden af at kende til deres spisevaner, indkøbsmønstre m.m. Jeg troede, jeg kun skulle have fat i børnefamilierne. Men har fundet ud af, at der er andre målgrupper, som måske er meget mere interessante for min forretning. Det har helt klart været en kæmpe fordel for mig at få Kis, der både er professionel og fødevarefaglig, til at bedømme mit virksomhedspotentiale

"Viden, der omsættes til handling, skaber øget indtjening"

Vores arbejde med Foodtelling i praksis er meget effektfuldt for fødevarevirksomheder,
og så er det både en inspirerende og dynamisk måde, at skabe gode resultater på.

Vil du høre mere vores arbejde med FOODTELLING – så er Kis klar ved telefonen.