Projektopgaver

Fødevarer | kultur | Natur | Turisme

Fødevarer og turisme

Gennem mange års erfaring med såvel større som mindre projekter, er vores mål altid at løse opgaven, så de nye tiltag er bæredygtige – også når vi er færdige. 

Afsætningsnetværk for sønderjyske fødevarevirksomheder

Projektopgave
Partnerskab mellem Udviklingsråd Sønderjylland, Business Aabenraa, Sønderborg Vækstråd, Sønderborg Kommune, Haderslev Erhvervsråd, Vores Marsk Tønder, Sønderjyske Fristelser,  LHN (Landboforening)  samt LAG Tønder, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg

Fødevarefaglig 1:1 rådgivning
til fødevareproducenter og primærprocenter omkring afsætning til det professionelle erhverv.

Udvikling af koncept/ forløb
for fødevareproducenter og turismeaktører med overskriften: Fra drift til vækst

Netværk Sydvestjyske Smagsoplevelser

Projektopgave Baltic See Food
Udvikling af operationel plan til distributionsløsning af lokale fødevarer i samarbejde med organisationen i Sydvestjyske Smagsoplevelser, og i tæt dialog med lokale producenter og professionelle aftagere.

Foredrag og workshop
for fødevareproducenter og turismeaktører omkring afsætningsmuligheder med Nationalpark mærkning

Kursusforløb for medlemmer af fødevarenetværk omkring storytelling og markedsføring.

Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern

Projektopgave:
Udvikling og eksekvering af ny fødevarepolitik
Herunder tæt samarbejde med  områdets virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og Ringkøbing-Skjern Kommune. 

Udvikling af FOODZONE Fødevarepark Skjern Enge, en fælles “hub” for interessenter inden for fødevarererhvervet.  Samarbejde med professionelle aftagere, som Foodservice, dagligvarehandlen, specialbutikker etc. omkring lokale fødevare på hylderne. 

Samarbejde med Business Region Midt/Vest
omkring forskellige fælles udviklings- og klyngeprojekter.

Kokkenetværk etablering og facilitering.  Sikre kendskab til lokale producenter, og etablere  samarbejder og turismetiltag.

Smag og Natur Skjern Enge Etablering af klyngesamarbejde hvor 6 virksomheder udbyder turismeture.

Terroir produkter
Samarbejde med Aarhus Universitet om produkter fra Vestjylland med en særlig identitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Projektopgave
Skjern Å Naturturisme – udvikling og eksekvering af bæredygtig forretningsmodel for gastro-/ turismeture.

Erhvervsråd Ringkøbing-Skjern

Projektopgave
Udvikling og implementering af fødevarekoncepter (naturturisme, sommerhuslevering m.m., i tæt samarbejde med producenter, restauranter og turismeaktører i Vestjylland.

Netværk Kulinarisk Vestjylland

Projektopgave
Over en 3-årig periode at skabe udvikling, øget synlighed og facilitering af fødevarenetværket Kulinarisk Vestjylland. I samarbejde med bestyrelse og medlemmer at udvikle events og aktiviteter med henblik på at løfte kendskab, øge samhandel og afsætning. Og ikke mindst tilføre viden og inspiration til medlemsvirksomhederne.

 

Opgaver for private virksomheder

I insikt samarbejder vi desuden med virksomheder omkring salg, markedsføring, storytelling, forretningsudvikling, produktudvikling, emballage, prissætning, regler og retningslinjer inden for fødevaresikkerhed, godkendelse, GS1, butiksindretning etc.